Nanchang Edward-a hoş geldiňiz

12 ýyllyk inkubator zawody hökmünde, güýjümiziň size degişlidigine düşünýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Thehli önümler CE / FCC / ROHS-den geçdi we 1-3 ýyl kepillikden peýdalandy.

 • Önümiň hili

  Önümiň hili

  Machineshli maşynlar çig mal barlagy, önümçilik barlagy, 2 sagat garrylyk synagy, içerki OQC barlagy ýaly berk hil gözegçiliginde.

 • Tehniki tejribe

  Tehniki tejribe

  Güýçli gözleg we tehniki goldaw we 12 ýyllyk inkubator iş tejribesi bilen, islegiňizi kanagatlandyryp biljekdigimize we garaşýanlaryňyza ýetip biljekdigimize ynanýarys.

 • Önüm gözlegleri

  Önüm gözlegleri

  Her ýyl özüne çekiji öndürijilik, innowasiýa tehnologiýasy we ýokary çykdajylylyk bilen täze önümleri ösdürmegi dowam etdirmek bilen, ygtybarly we uzak möhletli hyzmatdaş bolup biljekdigimize ynanmagyňyzy haýyş edýäris.

Meşhur

önümlerimiz

Çagalara, ene-atalara, uniwersitetlere, daýhanlara, gözlegçilere, haýwanat baglaryna akylly hünärli inkubatorlar bilen kömek edýäris.

12 ýyllyk inkubator iş tejribesi, önümler bütin dünýä eksport edilýär.

biz kim

Zawodymyz 30000 inedördül metr meýdany tutýar, ýylda 1 million ýumurtga inkubator öndürýär.Productshli önümler CE / FCC / ROHS-den geçdi we 1-3 ýyl kepillikden peýdalandy. Çuňňur durnukly hiliň müşderä işini giňeltmegine kömek etmeginiň möhüm nokadydygyna düşünýäris. material barlagy, önümçilik barlagynda, 2 sagat garrylyk synagy, içerki OQC barlagy.

 • 1a
 • zawod