Haryt habarlary

  • Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubator

    Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubator

    Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubatory Wonegg markasy bilen ýokary derejä degişlidir. Diňe çagalar däl, ulularam görenlerinden soň gözlerini gymyldadyp bilmeýärler.Seret, durmuş ýoly "ýyly otlydan" başlaýar.Otlynyň gidýän duralgasy durmuşyň başlangyç nokady.Doglan ...
    Koprak oka