Kompaniýa habarlary

 • 12 ýyllyk ýubileý mahabaty

  12 ýyllyk ýubileý mahabaty

  Kiçijik otagdan CBD-de bir edara, bir inkubator modelinden 80 dürli kuwwata çenli.Eggumurtga inkubatorlarynyň hemmesi öý, bilim gurallary, sowgat senagatynda, ferma we haýwanat bagynda kiçi, orta, önümçilik kuwwaty bilen giňden ulanylýar.Ylgaýarys, 12 ýyl ...
  Koprak oka
 • Önümçilik wagtynda inkubatoryň hiline nädip gözegçilik etmeli?

  Önümçilik wagtynda inkubatoryň hiline nädip gözegçilik etmeli?

  1. Çig mal barlagy Çig malymyzyň hemmesi diňe täze derejeli materiallar bilen üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär, daşky gurşaw we sagdyn goramak maksady bilen hiç haçan ikinji materialy ulanmaň. Üpjün edijimiz bolmak üçin hünärli şahadatnamany we hasabaty barlamagy haýyş ediň. ...
  Koprak oka
 • Tohumlandyrylan ýumurtgalary nädip saýlamaly?

  Tohumlandyrylan ýumurtgalary nädip saýlamaly?

  Düwürtikli ýumurtga, inkubasiýa üçin tohumlandyrylan ýumurtga diýmekdir. Atumurtga tohumlandyrylan ýumurtga bolmaly. Itöne bu tohumlandyrylan ýumurtgalaryň hemmesiniň çykyp biljekdigini aňlatmaýar. Tutuş netijesi ýumurtganyň ýagdaýyndan tapawutly bolup biler. Gowy ýumurtga bolmak üçin ene towugy gowy bolmaly. ýokumly ...
  Koprak oka