Gök ýyldyz inkubator

  • Doly awtomatiki ýumurtga inkubatory HHD Gök ýyldyz H120-H1080 ýumurtga satylýar

    Doly awtomatiki ýumurtga inkubatory HHD Gök ýyldyz H120-H1080 ýumurtga satylýar

    Mawy ýyldyz seriýasy innowasion emeli ýumurtga inkubator dizaýnydyr. Onda uly ýumurtga kuwwaty bar, ýöne has kiçi göwrümli we ykdysady bahasy, bir gezek sanalan bazar tarapyndan gyzgyn garşylanýar, esasanam Afrika, Eastakyn Gündogar bazarynda yssy. Häzirki wagtda 120 ýumurtga inkubatory bar ABŞ bazarynda meşhur. Mugt goşmakdan we aýyrmakdan başga, her gatlak üçin aýratyn dolandyryş paneli bilen enjamlaşdyrylan. Mini ýa-da orta ferma ulanmak üçin amatly super.